dirosloví.cz

Duchovní záležitosti pro všechny, jasně a srozumitelně.


Slovo o dirosloví

Kromě toho, že - dir - je nick, který jsem používal pěknou řádku let, je to také má zkratka pro "Duchovní Interpretaci Reality" - což, abych předešel případným dohadům, není a nebude žádná organizace, hnutí, náboženství či sekta. Naopak, je to jen slovo, můj název pro určitý stav mysli. Je to jeden z miliónů možných názvů pro stav mysli, kdy člověk ví, že nemá jen fyzické tělo, a kdy svůj život podle toho bere. Dirosloví je potom situace, kdy někoho takový stav skutečně osloví :-)

Duchovní. Všechno začalo tím, že si kdysi dávno někdo všiml, že není možné něco udělat, aniž by vás to předtím napadlo. Prostě to nejde, i kdybychom se stavěli na hlavu. A i to by nás napřed muselo napadnout.

Když nad tím člověk chvíli přemýšlí, dojde k logickému závěru, že není světa bez myšlenky. To ovšem hodně z toho, jak náš svět známe, staví úplně na hlavu.

V tom případě totiž pozbývá fyzický svět všechnu svou důležitost, protože je jen výsledkem dění v naší hlavě.

Interpretace. Tady bude dobré podotknout, že každý z nás má svůj svět, jehož součásti si sám vybral. Všichni si něco vybíráme z něčeho, čemu říkáme realita. Pro příklad: svět člověka, který učí prvňáčky je totálně odlišný od světa bankovní úřednice, jejíž banka právě krachuje. My svým způsobem jsme ve stejném světě, v jedné realitě... Jsme, a také nejsme.

Když to hodně zjednoduším, řeknu, že realita je všechno. A nikdo z vás mi přece nebude tvrdit, že prožívá všechno, co je. Prožíváme jen to, co jsme si vybrali. Náš svět je naším výběrem z jedné a téže reality. Vybíráme si tím, že k realitě zaujmeme nějaký postoj. Interpretace = Postoj.

A kdo ví, co je realita?

Duchovní Interpretací Reality rozumím tento konkrétní postoj člověka k realitě: člověk řídí svůj život tam, kde vzniká, to jest v myšlenkách, a vůbec se nestará o svět fyzický, protože ví, že fyzický svět bude jeho myšlenky následovat.

Co se tím získá? No, člověk se přestane prát s obrazem, který mu poskytují fyzické smysly, protože ty poskytují jenom odraz jeho vlastního myšlení, a začne si vybírat, co na tom obrazu příště bude.

Ještě jinak. Život nemusí být boj v nejistotě, co zase přijde, život může být klidná a radostná jistota, že jsem svým zdrojem.

Účel webu

Již dlouhou dobu pátrám na českém trhu po něčem, co bude srozumitelné a přístupné pro všechny hledající, a ne a ne něco nalézt.

Publikace, kterou hledám, by měla vznikat v češtině, měla by být jasná, stručná, přehledná a neměla by hýřit desítkami ba stovkami "odborných" výrazů, které si každý člověk vyloží jinak.

Zdá se, že tu taková publikace není, ani jediná. Všechno, co by mohlo člověku dát moc nad svým životem bylo po celé věky lidem utajováno a přístupno vždycky jen hrstce lidí. Po celé věky si to příslušná hrstka lidí nechávala pro sebe, protože to pro ně znamenalo být jednookými mezi slepými, a tudíž moc.

Tak se stalo, že skoro všechno toto skryté vědění tu máme publikováno tak srozumitelně, že skrytým z cca devadesáti procent zůstává i nadále, a my z toho míváme jenom hlavu plnou dohadů. To není něco, co by nám život právě ulehčovalo.

To vše by však tolik nevadilo, kdyby ona hrstka mocných nevedla tuto civilizaci k naprosté zkáze. Zkáza nejspíš není neodvratná, je však dost pravděpodobná a závisí na chování a přístupu, tedy na stupni vědomí každého z nás. Vědomí každého z nás je závislé na tom, co víme, jaké máme informace, a jak je umíme používat.

To, co dnes víme, víme od koho? Jestli ne od lidí, kteří se zánikem životního prostředí mlčky souhlasí a dál ponechávají své vědění v tajnosti?

Chápete už? Jsme v bludném kruhu.

Proto jsem se vrhl na úkol stejně náročný jako radostný - napsat něco sám.

Zjevení a zpřístupnění skrytého vědění (okultních věd) znamená, že už je nebude moct nikdo používat k ovládání druhých, ale naopak, že šanci dostanou všichni, aby prostě nezbyli žádní slepí pod ty jednooké. A to je hlavní důvod vzniku těchto stránek. Koneckonců je to myšlenka, kterou se zabývám už mnoho let, a stránky jsou toho obrazem.

Plán vývoje

Tento plán není můj jako že jsem si ho vymyslel. Plán jsem vzal za vlastní, protože dával smysl, líbil se mi, a protože lepší nemám. Navíc je strašně jednoduchý. Vychází z těchto faktů:

 1. Všichni jsme lidi, nebo aspoň se lidmi stát můžeme (záleží poněkud na definici lidství)
 2. Moc nad ostatními není výrazem lásky, tedy lidství, ale výrazem umělé hierarchie založené na strachu. Proto ti, kdo moc zrovna „mají“, mají také dvakrát tolik strachu než ostatní, protože se navíc bojí, že o svou moc přijdou.. Člověk, který se bojí, že o něco přijde to nikdy nevydá dobrovolně.
 3. Mocenská hra je hra jako každá jiná. Potřebuje herce. Kolik chudých lidí je potřeba, aby vzniknul jeden mocný?
  Stačí jeden, který roli chudého bude hrát.
 4. Moc znamená ovládání. Jediná skutečná moc je moc nad sebou samým, ke které nejsme vedeni. Ovladatelnost každého jednotlivce je dána tím, kolik z toho, co o sobě víme je pravda. Není ovladatelný člověk, který zná svou pravdu. Toto má zatím jeden limit:
 5. Existuje něco, čemu se říká kolektivní vědomí. Je to součet všech vědomí daného okruhu, ať je tím okruhem klan, vesnice nebo celosvětová populace. Toto vědomí je každou sekundou znovuvytvářeno všemi zúčastněnými a zpětně je ovlivňuje. Počítá se tam každá myšlenka, slovo, čin, pocit, zážitek – je to naše společná vzpomínka. Většina lidí do této vzpomínky, kterou všichni žijeme, zatím neustále obnovuje hru moci.
  Z toho plyne, že většina z nás Pravdu nezná.
 6. Všichni známe pojem kritické množství. „Jedna kapka, a pohár přeteče, misky vah se přehoupnou atd.“ Když počet lidí, kteří vyznávají svou Pravdu dosáhne kritického množství, mocenská hra padne. Kritické množství je v tomto případě daleko menší, než polovina. A je to tak proto, že hra moci není pro lidi, ale proti lidem. (Srovnej Maháršiho efekt.)
 7. Pokud jde o osoby, které dnes vypadají, že jsou méně inteligentní než ostatní jsou ty, které nepřistoupily na principy, které prosazuje naše společnost, nenechaly se obelhat a radši uzavřely svá vědomí. Inteligence se jim však vrátí hned jak se oddají své Pravdě.
  Šance nás všech jsou tedy úplně stejné.

Plán je tedy jasný. Naučit co nejvíce lidí nacházet, uznávat a milovat svou Pravdu. Člověk potřebuje poznat sám sebe, aby mohl vzdorovat svým vlastním zažitým přesvědčením a začít žít ve Štěstí a v Lásce, a k tomu prostřednictvím dirosloví poskytuji všechny potřebné nástroje, v radostném vědomí, že mnoho set tisíc dalších lidí dělá úplně to samé..


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info